Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

marilena: Olympic flame: Ready, steady, glow! The Olympic fl...

marilena: Olympic flame: Ready, steady, glow! The Olympic fl...: The tradition of bringing the Olympic flame in a relay from Greece began at the Nazi-tainted 1936 Berlin Games. Under the guidance of Jos...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου