Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

marilena: Political Chaos Deters Tourists Greece Holiday Boo...

marilena: Political Chaos Deters Tourists Greece Holiday Boo...: Greece's tourism industry, crucial to its ailing economy, has been hit hard by the political turmoil following the May 6 election and gr...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου