Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

marilena: Qatar's first female Olympians on target to make h...

marilena: Qatar's first female Olympians on target to make h...: Doha, Qatar (CNN)  -- Bahiya Al-Hamad is a 19-year-old college student and air-rifle shooter who is about to make history for her coun...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου