Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

marilena: Southern Europe fears summer of violence

marilena: Southern Europe fears summer of violence: Authorities are warning that rage could tip over into serious unrest and are concerned at the knock-on effect on tourism Riot polic...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου