Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

marilena: Voters will have their say again as leaders abando...

marilena: Voters will have their say again as leaders abando...: Greece risked the ire of the rest of Europe, and the all-powerful financial markets, when her politicians abandoned attempts to form a t...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου