Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

marilena: Work attributed to Andy Warhol, aged 11, to go on ...

marilena: Work attributed to Andy Warhol, aged 11, to go on ...: Man from Devon claims pop artist drew sketch of band leader he bought at garage sale in Las Vegas for £3 The buyer is convinced th...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου