Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Public Eye !!!Public surveillance took on a new guise in Tokyo on April 29 as a pair of performers masquerading as large eyeballs paraded the streets. The members of the Japanese group "Medaman-Medaman" might be making a statement about a "big brother" society, but they also hope to encourage people to come and "watch" them on stage.


spiegel

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου