Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

marilena: 06/21/2012 Attack on Chancellor Merkel, British ...

marilena: 06/21/2012 Attack on Chancellor Merkel, British ...: Merkel, plus the same Merkelnator Terminator: According to this account seems to have made a British weekly magazine's title.  The text ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου