Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

marilena: Ancient Greek solution for debt crisis By Armand D...

marilena: Ancient Greek solution for debt crisis By Armand D...: What advice would the ancient Greeks provide to help modern Greeks with their current financial worries? 1. Debt, division and revolt. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου