Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

marilena: Economic crisis in Greece is forcing more hotels o...

marilena: Economic crisis in Greece is forcing more hotels o...: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18304529 1 June 2012   Last updated at  21:25 GMT Help The economy in Greece and declining t...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου