Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

marilena: Edvard Munch exhibition to explore artist's fears ...

marilena: Edvard Munch exhibition to explore artist's fears ...: Painter of The Scream had an intraocular haemorrhage which affected his mental state and work, Tate Modern  show  reveals Edvard Mu...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου