Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

marilena: The facts are clear. This cruel austerity experime...

marilena: The facts are clear. This cruel austerity experime...: While the human cost of economic stupidity is all too visible, the world 's leaders are paralysed by their dogma A woman receives a...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου