Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

marilena: Greece Set For Bailout Reward As EU Sees Tweaked A...

marilena: Greece Set For Bailout Reward As EU Sees Tweaked A...: Greek voters are likely to get a reward for backing pro-euro parties, with European creditors set to ease bailout terms on the debt-swamp...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου