Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

marilena: Greek voters head to the polls on Sunday, and th...

marilena:

Greek voters head to the polls on Sunday, and th...
: Greek voters head to the polls on Sunday, and the future of Europe's common currency could hang in the balance. Investors fear that a le...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου