Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

marilena: INCOME INEQUALITY IN AMERICA Worsening wealth ineq...

marilena: INCOME INEQUALITY IN AMERICA Worsening wealth ineq...: The Great Recession has widened the wealth gap, and race is a major factor. NEW YORK (CNNMoney) -- White Americans have 22 times m...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου