Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

marilena: 'Mr Obama, it's time to keep your word and end thi...

marilena: 'Mr Obama, it's time to keep your word and end thi...: The leader of Syria's rebel forces tells Loveday Morris why the West must watch no longer The  world  cannot continue to sit idly ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου