Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

marilena: Twitter crashes hard, Internet freaks out By Julia...

marilena: Twitter crashes hard, Internet freaks out By Julia...: Twitter crashed so hard on June 21 that the site didn't even display the famous "Fail Whale." Instead, it simply timed out. NEW YO...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου