Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

marilena: Berlin, IMF To Refuse Fresh Aid for Greece

marilena: Berlin, IMF To Refuse Fresh Aid for Greece: Greece has fallen behind with its budget cuts and is asking lenders for more time to meet the conditions of the 130 billion euro aid pac...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου