Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

marilena: British weather posing Olympics challenge, admits ...

marilena: British weather posing Olympics challenge, admits ...: London has spent seven years planning to hold the Games and a spokesman from the London Organizing Committee of the ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου