Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

marilena: Global super-rich hide $21 trillion in tax havens ...

marilena: Global super-rich hide $21 trillion in tax havens ...: (CNN)  -- The world's super-rich had between $21 trillion and $32 trillion of wealth hidden in tax havens by the end of 2010, a new s...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου