Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

marilena: Greek team starts parade of Olympic athletes

marilena: Greek team starts parade of Olympic athletes: Greece’s Alexandros Nikolaidis carries the flag during the Opening Ceremony at the 2012 Summer Olympics, Friday, July 27, 2012, in L...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου