Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

marilena: Gunman turns movie into surreal horror: 'This is r...

marilena: Gunman turns movie into surreal horror: 'This is r...: Movie fans watching "Dark Knight Rises" in a Colorado cinema at first thought gunfire was a special effect. But then people started collap...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου