Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

marilena: The man living alone in the woods to escape Wi-Fi ...

marilena: The man living alone in the woods to escape Wi-Fi ...: Phil Inkley has fled civilisation to escape electromagnetic fields, which he believes cause nosebleeds, headaches, convulsions and blackout...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου