Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Olympics 2012: Teen arrested over torch grab - videoA teenager tried to grab the Olympic torch as the relay passed through Gravesend in Kent. The youth leapt from the crowd at runner Anna Skora, but was restrained immediately by Metropolitan Police in the torch security team before being arrested

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου