Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

GREECE AND TOURISM CRISIS

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/fast_track/9745758.stm

Tourists in Athens

Athens is facing a tourism crisis, with many visitors put off by the city's economic problems. Rajan Datar meets the young Greeks who are taking matters into their own hands, in a bid to reverse the reputation.

BBC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου