Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

marilena: AUSTERITY? NOT FOR GREECE'S DEFENSE BUDGET

marilena: AUSTERITY? NOT FOR GREECE'S DEFENSE BUDGET: LE TEMPS  (Switzerland),  DER SPIEGEL  (Germany) Worldcrunch As Greece remains under the watchful eye of  Angela Merkel  and the IMF...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου