Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

marilena: HAPPY DAYS AHEAD? EURO ZONE AUSTERITY MEASURES STA...

marilena: HAPPY DAYS AHEAD? EURO ZONE AUSTERITY MEASURES STA...: s Spain ready to sing a happier tune? - (notarivs) By Tobias Kaiser DIE WELT /Worldcrunch BERLIN  - During Italian Prime Minister M...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου