Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

marilena: 'Li-Fi' provides a light bulb moment for wireless ...

marilena: 'Li-Fi' provides a light bulb moment for wireless ...: London (CNN)  -- The light bulb figuratively suspended above a human head has long been symbolic of the eureka moment that every invent...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου