Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

marilena: Man appears on blasphemy charges

marilena: Man appears on blasphemy charges: A Facebook user arrested on charges of malicious blasphemy and insulting religion appeared before a prosecutor on Tuesday. The 27-...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου