Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

marilena: Seven ways mobile phones have changed lives in Afr...

marilena: Seven ways mobile phones have changed lives in Afr...: http://edition.cnn.com/2012/09/13/world/africa/mobile-phones-change-africa/index.html?iid=article_sidebar cnn

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου