Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

marilena: An Unexpected U-Turn Why Merkel Wants To Keep Gree...

marilena: An Unexpected U-Turn Why Merkel Wants To Keep Gree...: By Konstantin von Hammerstein, Christian Reiermann and  Christoph Schult Officers from Greece's police, fire brigade and coast gu...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου