Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

marilena: Users: Apple iOS 6 maps are a mess

marilena: Users: Apple iOS 6 maps are a mess: (CNN)  -- The Washington Monument towers above the National Mall in Washington, directly between the U.S. Capitol to the east and the ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου