Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

marilena: We want our masterpiece back – Italians petition F...

marilena: We want our masterpiece back – Italians petition F...: Italian campaigners have collected more than 150,000 signatures calling on the Louvre Museum in Paris to hand over Leonardo Da Vinci's...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου