Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Youngsters living in a camp in Jordan describe the terror of bombs above, and the sadness of losing family members

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου