Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

A New York artist has launched a new exhibition of his unusual works. Vincent Castiglia uses his own blood, instead of paint, to maintain a close connection to his paintings. Iain Smith reports.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου