Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

HellasFrappe : The World Has Gone Mad - Papandreou Now Wanted As ...

HellasFrappe : The World Has Gone Mad - Papandreou Now Wanted As ...: The people who generally decide on our faith, or as a conspiracy theorist would say The New World Order, have either gone mad or they simp...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου