Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

How scientists recreated Neanderthal man

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19960748

Neanderthal
A team of scientists has created what it believes is the first accurate reconstruction of a Neanderthal, from a skeleton that was discovered in France over a century ago.

bbc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου