Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

marilena: Are bald men more powerful? – poll

marilena: Are bald men more powerful? – poll: Men with bald heads are perceived as being more masculine, dominant and strong, according to a new study. Maybe our leaders should shave th...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου