Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

marilena: Artist and muse Celia Paul: 'I was really quite di...

marilena: Artist and muse Celia Paul: 'I was really quite di...: The painter Celia Paul was 18 when Lucian Freud began to pursue her. She talks to Matilda Battersby about the effect their relationship...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου