Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

marilena: Euroskeptics Call Nobel Honor an 'April Fool's Jok...

marilena: Euroskeptics Call Nobel Honor an 'April Fool's Jok...: European leaders greeted the decision to award the Nobel Peace Prize to the European Union on Friday, saying it would provide urgently ne...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου