Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

marilena: Greece agrees deal with creditors on austerity pla...

marilena: Greece agrees deal with creditors on austerity pla...: Greece has reached agreement with its international creditors on new austerity measures necessary to release fresh bailout funds. Parl...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου