Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

marilena: Greece Welcomes Gold Miners to Rank First in Europ...

marilena: Greece Welcomes Gold Miners to Rank First in Europ...: For three years, Steve Sharpe’s company prodded Greek officials for permission to drill for gold. Before approval was finally granted thi...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου