Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

marilena: Handwashing: Why are the British so bad at washing...

marilena: Handwashing: Why are the British so bad at washing...: Faecal matter can be found on just over a quarter of our hands, new research suggests. In some cases the amount of germs is equivalent to...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου