Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

marilena: Have you ever saved a child's life?

marilena: Have you ever saved a child's life?: Every year, thousands of children in developing countries are born with disfiguring clefts. Most: Cannot eat or speak properly. Aren...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου