Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

marilena: Polish architect designs 4 foot wide livable house...

marilena: Polish architect designs 4 foot wide livable house...: One of the world's narrowest houses, in Warsaw, Poland.   WARSAW, Poland –   The new house is only four-feet wide, but it comes with a b...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου