Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

marilena: Super yacht designed by Apple's Steve Jobs unveile...

marilena: Super yacht designed by Apple's Steve Jobs unveile...: A year after his death, the family of Apple founder Steve Jobs have helped launch the super yacht the late technocrat designed in the Ne...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου