Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

marilena: 'We Are Greedy and Asocial' Corruption Continues V...

marilena: 'We Are Greedy and Asocial' Corruption Continues V...: While Athens waits for more aid from the European Union, the country continues to be administered in the same old careless manner. Corru...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου