Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

marilena: The World from Berlin 'Euro-Zone Plans to Fix Gree...

marilena: The World from Berlin 'Euro-Zone Plans to Fix Gree...: Greece says it has been granted an extra two years to meet austerity targets. The EU and IMF deny it. According to press reports, Athens ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου