Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

marilena: America decides: With just 48 hours to go, the gro...

marilena: America decides: With just 48 hours to go, the gro...: In 48 hours, after the expenditure of upwards of $2.5bn and an even greater outlay of human energy and toil, it will be done. The longes...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου