Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

marilena: Bad Haircut IMF Greek Debt Default Demand Could Ha...

marilena: Bad Haircut IMF Greek Debt Default Demand Could Ha...: The International Monetary Fund wants Greece's creditors to forgive a portion of the country's debt, a move which could cost Germany up t...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου